گزارش مغرضانه روزنامه سعودی علیه سرخ‌ها/ بازیکنان پرسپولیس، یحیی گل‌محمدی را کلافه کردند!