شعرخوانی عاشقانه "حامد عسگری" و "فاضل نظری"/ حافظ به ما یاد داد چگونه با ادب شوخی کنیم! + گزارش تصویری