ابتلای همزمان به کووید 19 و آنفلوانزا خطر مرگ را 2 برابر می کند