استخدام کارشناس فروش با درآمد پایه حداقل 6 میلیون، بیمه، پاداش و پورسانت