استخدام کارمند با 4 میلیون حقوق در انتشارات شکیبا در کهگیلویه و بویراحمد