استخدام نیروی خدماتی با سرویس در شرکت توسعه بازرگانی آراد فولاد آبان در قم