رئیس جمهور: بنا‌های تاریخی نظیر تخت جمشید نشان از هنر والای ایرانیان است