درگیری هولناک در تهران بخاطر بدهی / طلبکار انتقام‌جو انگشت بدهکار را قطع کرد!