سبک زندگی سالم می‌تواند سلامت روانی اجتماع در دوران کرونا را ارتقا دهد