آخرین آمار کرونا ۲۲ مهر ۱۴۰۰؛ ۲۲۳ فوتی و ۱۱۹۶۴ ابتلا / حال ۴۹۸۳ نفر وخیم است