تزریق بیش از یک میلیون و ۲۸۳هزار دُز واکسن کرونا در کشور