لحظه نجات معجزه‌آسای چتربازی که چترش باز نشد / فیلم