رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال: شرط گذاشتن داوران حرفه‌ای نیست