ابتلای حدود ۱۰۰۰۰۰ آمریکایی به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته +جدول