حضور بازیکن مازاد در تمرین استقلال/ تکلیفم را روشن کنید!