شهداد پورسلیمانی بهترین شد/ درخشش خیره کننده کاراته کای نوجوان در انتخابی