آمار کرونا در ایران ۲۲ مهر ۱۴۰۰ / مجموع جانباختگان، ۱۲۳ هزار و ۴۹۸ نفر