دیدار معاون سیاسی وزارت امور خارجه با معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا