اولین واکنش کاپیتان محبوب استقلالی ها پس از جدایی اش از استقلال