نشست شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی برگزار شد