احتمال دارد روند ابتلا به کرونا در هفته آتی شیب تندتری بگیرد