قاتل دیابت،کرونا و سرماخوردگی معرفی شد/در طب قدیم این دارو با طلا معاوضه می شد