حضور دکتر سجادی در مسابقات جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی/ ببینید