شنیده‌شدن صدای انفجار در بیروت؛ هشدار ارتش لبنان به افراد مسلح