استقلال صفر - پرسپولیس صفر؛ دربی امیدها بدون گل تمام شد