تمدید قرارداد پدری با بارسلونا با بند فسخ یک میلیارد یورویی!